Grupo Planeta

Foreign Rights

La gestió de les obres d'autors representats pel Grup

El Grupo Planeta disposa d'un departament que gestiona els drets de traducció de les obres dels seus autors als mercats estrangers. Foreign Rights és la pàgina web que ofereix informació sobre tots els autors representats pel Grup, el catàleg de les obres de ficció, no-ficció i literatura infantil i juvenil disponible per al mercat internacional, així com les dades de contacte de les persones que s’encarreguen de la gestió dels drets.