Grupo Planeta

Harvard Deusto Business Review

Revistes de referència del món empresarial

La línia editorial de les revistes Harvard Deusto (Business Review, Marketing y Ventas i Management & Innovation) es caracteritza per la selecció dels millors articles nacionals i internacionals sobre management, màrqueting i vendes, per l'aplicació de les TIC al món de l'empresa i per donar entrada a les idees més innovadores i a les opinions que marquen tendència en l'àmbit de la gestió empresarial.

Hi escriuen autors de les escoles de negocis més prestigioses, membres destacats de les principals consultores i referents de l'àmbit empresarial, les bones pràctiques i els casos d'èxit dels quals esdevenen autèntics models del management.

Les revistes contenen la informació necessària per permetre anticipar, millorar, decidir i dirigir amb eficàcia. En suma, les claus del directiu d'èxit.